Skip to main content

A www.daalarnagarden.hu oldalt a Daalarna Kft. üzemelteti.

Az adatvédelem kiemelten fontos a Daalarna számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására, kezelésére akkor kerül sor, amikor Ön a www.daalarnagarden.hu weboldalt látogatja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Ha Ön weboldalunkon személyes adatot közöl magáról, az azzal kapcsolatos adatkezelést a Daalarna Kft. végzi és cégünk felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Daalarna Kft.

1054 Budapest

Alkotmány u. 23. fsz.

Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-703051

Adószám: 12779431-2-41

Ügyvezető: Benes Anita

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Ahhoz, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan tudjuk végezni, illetve az Ön által megrendelt termékek, illetve szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön ajánlatot vagy időpontot kér, megrendelést ad le, tájékoztatást igényel, felhasználói fiókot hoz létre, feliratkozik hírlevelünkre, vagy felkeresi weboldalunkat.

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

Weboldal használat során

 • elérhetősége, ideértve nevét, email címét, telefonszámát,
 • egyéni beállítások, ideértve az Ön cookie-kra vonatkozó beállításait

Weboldalunk használatakor bizonyos adatok automatikusan gyűjtésére kerül sor az Ön eszközéről vagy böngészőjéről. A fenti folyamatokkal kapcsolatos további információkat a jelen adatvédelmi szabályzat alábbi Cookie-k című fejezete tartalmazza. Ilyen adatok a következők: Cookie-k, IP címek, referer fejlécek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító adatok, valamint webjelzők és címkék.

GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok

Betartjuk a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a weboldalunkon történő regisztrációt, amennyiben nem töltötték be a 18. életévüket. Szeretnénk, ha a szülők aktívan részt vennének gyermekeik Internetes böngészéseiben. Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon, ezt bízza szüleire.

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat Magyarország területén tároljuk és itt is dolgozzuk fel.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait a Daalarna Kft. munkatársai gyűjtik, tárolják, és dolgozzák fel. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Daalarna Kft-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel.

Külső szolgáltatók

A Daalarna Kft. külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal Daalarna Kft. együttműködik. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Daalarna Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott vagy az adatvédelmi tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Daalarna Kft. a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról ezen Adatvédelmi nyilatkozat keretében tájékoztatja az érintetteket.

Külső szolgáltatók: 

 • Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Miért és hogyan használjuk, kezeljük személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel:

 • A weboldal és szolgáltatásaink Ön által igényelt funkcióinak biztosítása céljából

Bármely, általunk a weboldalunkon gyűjtött személyes adatra a célból van szükségünk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, például, hogy értesíteni tudjuk Önt érdeklődésére számot tartó lehetőségekről, és, hogy a minél jobb szolgáltatás érdekében megismerhessük látogatóink igényeit.

Amennyiben a www.daalarna.hu oldalon keresztül kapcsolatba lép velünk (időpontot kér, árajánlatot kér), Önre vonatkozó információkat használunk fel, annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megoldani valamely problémát vagy kérdést.

 • A termékeinkre, szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre vonatkozó információk ismertetése céljából és egyéb promóciós célokból

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, a Daalarna termékeivel, szolgáltatásaival, rendezvényeivel és egyéb promóciókkal kapcsolatos marketing közleményeket és híreket küldünk Önnek. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Amennyiben Ön már a Daalarna ügyfele (például korábban már rendelt tőlünk), a megadott elérhetőségi adatait felhasználhatjuk a Daalarna egyéb termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó marketing közleményeknek az Ön részére történő elküldése céljából, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt engedélyezik, kivéve, ha Ön jelezte, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Az Ön által megadott információkat, valamint az egyéb Daalarna forrásokból, így például a Daalarna weboldal Ön által történő használatára, a Daalarna szalon felkeresésére és az Ön vásárlásaira, Daalarna rendezvényeken való részvételére vonatkozó adatokból, valamint egyéb forrásokból származó információkat az Ön érdeklődésére számot tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, személyre szabott üzenetek küldése céljából használhatjuk fel.

 • Üzleti tevékenységünk folytatása, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és támogatása céljából

Az Ön által részünkre átadott személyes adatokat üzleti tevékenységünk folytatása céljából is felhasználjuk. Például, az Ön vásárlása esetén a vonatkozó információkat könyvelési, könyvvizsgálati és egyéb belső funkciók céljából használjuk fel. A termékeink és szolgáltatásaink Ön által való használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a felhasználói felület fejlesztése céljából használjuk fel, és az ilyen adatok segítséget nyújtanak számunkra a szolgáltatási problémák azonosítása, valamint weboldalunk kezelése során.

 • Általános kutatási és elemzési célokból

A weboldalunk látogatók által történő használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és preferenciák vizsgálata céljából használjuk fel.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a Daalarna Kft. automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai módosítását, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely személyes adatainak törléséhez, kivéve folyamatban lévő megrendelése van, amely még nem került átadásra, illetve ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni legitim üzleti, vagy jogszabályban előírt célokra.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen: a Daalarna Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (hírlevél leiratkozás)
 • emailben az info@daalarna.hu címre írt kérelem alapján
 • Daalarna Kft. székhelyére postázott levélben

A kortlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy a Daalarna Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Daalarna jogos érdeke alapján, a Daalarna korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, Daalarna Kft-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • Ha Daalarna Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért a Daalarna Kft. saját munkatársai kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@daalarna.hu címen, levélben, vagy a www.daalarna.hu oldalon keresztül.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a Daalarna Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

COOKIE-k

A Daalarna weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Weboldalunk használatakor a Daalarna Kft. az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak.

Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön számítógépén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakíthassuk. A fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad.

Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön (i) IP címét; (ii) egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel; (iii) egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát; (iv) a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére, (v) az operációs rendszerre és rendszer beállításokra; (vi) az országra és időzónára; és (vii) a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat; (viii) a weboldalunkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint (ix) elérési időket és referer URL fejléceket.

A weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik.

A weboldalak vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák (mint például az ország és nyelvválasztás) vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából.

Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle típusát alkalmazzuk:

 • Funkcionális: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a weboldalainkon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Lehetővé teszik a kosár és fizetési funkciók működését, valamint támogatást nyújtanak biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során.
 • Teljesítmény: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számunkra Weboldalaink működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.
 • Közösségi média és reklám: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a Weboldalainkon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását. A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.
 • Statisztika (Google Analytics alkalmazása): Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát. A www.daalarnagarden.hu szervert üzemelteti a Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.). 

Amennyiben átfogó és naprakész összegzést szeretne minden olyan harmadik félről, amely hozzáférést nyert az Ön internetes böngészőjéhez, javasoljuk, hogy telepítsen egy ilyen célra készült böngésző plugin-t. Választhatja azt a lehetőséget is, hogy számítógépétől minden cookie küldés esetén figyelmeztetést kapjon, vagy valamennyi cookie-t letilthatja. Ezt saját böngésző beállításain keresztül teheti meg, úgy, hogy minden Ön által használt böngészőben és eszközön elvégzi a beállításokat. Az egyes böngészők bizonyos mértékig különböznek egymástól, ezért ellenőrizze böngészőjének „Help” menüjét a cookie beállítások módosításának helyes módjával kapcsolatban. Amennyiben letiltja a cookie-kat, nem tud elérni számos olyan funkciót, amelyek hatékonyabbá teszik weboldalainkat, és egyes szolgáltatásaink így nem működnek majd megfelelően.

Hírlevél rendszer

A Daalarna Kft. hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük. A Daalarna hírleveleinek megküldése a „Mailchimp” nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az „EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található „Leiratkozás/Unsubscribe” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-mailben (info@daalarna.hu) közölt kérésére a Daalarna haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül törli az adatait.

Hirdetésekkel kapcsolatos adatkezelés

A www.daalarnagarden.hu weboldal látogatása közben különböző tartalmi elemek és hirdetések jelennek meg a weboldal látogatóinak (továbbiakban: Felhasználó). A Daalarna Kft. által megbízott Sales Contact Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Halmi u. 61.), a továbbiakban Médiahirdetési-felület értékesítő, a weboldalon található hirdetési helyek értékesítésében vesz részt. A Médiahirdetési-felület értékesítő, valamint a Daalarna Kft. az online hirdetések kiszolgálásához külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe (továbbiakban: Adatfeldolgozó). A Felhasználó oldalunk használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó, alább felsorolt információk, illetve a következőkben leírt célból és módon történő hasznosításához.

Az online hirdetések weboldalakon történő megjelenése során a webanalitikai és hirdetés- kiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie- kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:

 • Böngésző típusa és annak beállításai;
 • Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
 • Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra );
 • az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
 • egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani számára;
 • az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai során engedélyezte.

Ezen személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Daalarna Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti.

A Daalarna Kft. adatkezelésének célja a hirdetési helyek értékesítése az alábbiak szerint, üzletszerzési céllal:

 • online mérés:  mind  a Daalarna Kft, mind a hirdetések megrendelői számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző Felhasználó látogatta a weboldalt és látta az általuk megrendelt hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak hirdetésekre, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak rendelkezésre ezen információk a hirdetők illetve a hirdetést megrendelők számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik, melyeket Daalarna Kft. megoszt a Médiahirdetési-felület értékesítővel;
 • a Felhasználók hirdetésekkel történő túlzott zavarásának elkerülése, amelyre szintén a cookie-k segítségével van lehetőség, mivel mérhető, hogy egyes hirdetések hány alkalommal jelentek meg egy adott Felhasználó számára és ha a Felhasználó nem érdeklődik nem kattint a hirdetésre, a hirdetés megrendelőjének kérése alapján nem fog több alkalommal megjelenni részére (frequency capping);
 • a Felhasználók számára relevánsabb hirdetések nyújtása az alapján, hogy az adott felhasználó korábban mely weboldalakat látogatta vagy mely hirdetésekre kattintott, így a korábbi érdeklődési körnek jobban megfelelő, relevánsabb hirdetések fognak megjelenni;
 • az adatok biztonsági okokból történő kezelése a hirdetési csalások illetve a nem valós látogatói forgalom felderítése és megelőzése.

A fent sorolt adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb hirdetés- kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat a Daalarna Kft. és a Médiahirdetési-felület értékesítő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online űrlapokban kitöltött információk. Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai nézet vagy szexuális irányultság.

A Felhasználóknak lehetősége van külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out). Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat.

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

A Felhasználó a www.daalarnagarden.hu használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk alább felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.

 • Daalarna Kft. a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

Összeköttetés más weboldalakkal

Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el lapjainkon. Nem vagyunk felelősek ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalainkról más szervezetek site-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy hogy egyetértünk eljárásaikkal.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük weboldalunkon. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és folyamatosan tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról. A jelen adatvédelmi szabályzat legutóbb 2018. májusában került módosításra.

Kérdések és visszajelzés

Örömmel válaszolunk kérdéseire, észrevételeire és az Adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseire. Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, forduljon kollégáinkhoz emailben az info@daalarna.hu címen vagy levélben a Daalarna Kft. címére küldött postai levélben.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Az Daalarna Garden Adatvédelmi szabályzata 2018. május 24-én frissült.

Adatvédelmi garanciánk

Az Adatvédelem menüponton belül részletezzük a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatunkat, melynek rendelkezései többek között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kerültek meghatározásra. Minden esetben ezen online titokvédelmi szabályzat érvényes, kivéve, ha az Ön és köztünk kitöltött nyomtatvány vagy szerződés ettől eltérően rendelkezik.

Oldalunk látogatása

Ön szabadon járhat-kelhet weboldalunkon, anélkül, hogy be kellene mutatkoznia, vagy önmagáról bármilyen személyes információt közölnie kellene. Bár bizonyos információt weboldalaink működése részeként automatikusan rögzítünk, azt jelenleg semmilyen célra nem használjuk. Személyes adatok, például az Ön telefonszáma, e-mail címe vagy más információ csak akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja egy regisztrációs oldal kitöltése során. Ebben az esetben Ön a személyes adatainak megadásával egyidejűleg adatainak kezeléséhez – az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz – hozzájárul.

Mi történik a velünk közölt információval?

Bármely, általunk a weboldalunkon gyűjtött személyes adatra a célból van szükségünk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, például, hogy értesíteni tudjuk Önt érdeklődésére számot tartó lehetőségekről, és, hogy a minél jobb szolgáltatás érdekében megismerhessük látogatóink igényeit. Nem adjuk el, és nem adjuk bérbe látogatóink személyes adatait semmilyen szervezetnek. Személyes adatot csak az esetben adunk ki, ha minket arra törvény kötelez.

Ha Ön weboldalunkon személyes adatot közöl magáról, az azzal kapcsolatos adatkezelést a Daalarna Kft. végzi, így a közölt adatait megőrizhetjük, és azokat felhasználhatjuk az Önnek nyújtott szolgáltatások vagy az Ön által vásárolt termékek nyomon követésére. Arra is használhatjuk, hogy felhívjuk az Ön figyelmét olyan lehetőségekre, amelyek szerintünk Önt érdekelhetik. Például küldhetünk Önnek információt termékeinkről vagy szolgáltatásainkról e-mailben. Ha Ön nem kíván ilyen információt kapni, ezen kívánságát bármikor közölheti velünk email-en, vagy hagyományos postai úton, ezután Önt a listánkról eltávolítjuk.

Hogyan védjük a hozzánk került információt?

Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tároljuk, s azt csak mi használjuk. Adatait speciális esetben adhatjuk át harmadik félnek, például partnerünkkel való közös játék vagy promóció szervezése kapcsán. Ilyen esetben erre külön felhívjuk figyelmét, és engedélyét kérjük az adattovábbításhoz.

Hogyan lehet ebből kimaradni?

Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy nem kíván tőlünk információt kapni, vagy nevét és egyéb személyes adatait el kívánja távolíttatni listánkról, kérjük közölje ezen kívánságát velünk email-ben vagy postai levélben.

Automatikus adatrögzítés a látogatás során

Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön számítógépén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakíthassuk. A fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad. Jelenleg nem gyűjtünk látogatók vagy vásárlók személyes szokásaira vonatkozó információt. Nem adunk el, és nem adunk bérbe szerverünkön tárolt napló file-okat, ügyféladatokat, vagy személyes információt senkinek, beleértve azokat, amelyek oldalainkhoz hivatkozásokkal kapcsolódnak vagy oldalainkon hirdetnek.

Gyermeklátogatók weboldalainkon

Szeretnénk, ha a szülők aktívan részt vennének gyermekeik Internetes böngészéseiben. Nem áll szándékunkban, hogy a magukat 18 éven aluli gyermekként azonosító látogatóktól információkat gyűjtsünk. Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon, ezt bízza szüleire.

Összeköttetés más weboldalakkal

Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el lapjainkon. Nem vagyunk felelősek ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalainkról más szervezetek site-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy hogy egyetértünk eljárásaikkal.

Személyes információinak javítása, aktualizálása

Bármikor aktualizálhatja vagy kijavíthatja személyes adatait, ehhez csak egy email-t kell küldenie a Daalarna Kft. címére.

Kérdések és aggodalmak

Ha bármely kérdése vagy aggodalma merül fel a személyes adatok használatára vonatkozóan, kérjük, küldjön nekünk email-t a Daalarna Kft. címére.

Változások e szabályzatban

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsuk, de ez esetben e website-on közleményt teszünk közzé. Kérjük, az Ön által megadott adatok felhasználásának megismerése érdekében tájékozódjon a személyesadat-védelemmel kapcsolatos előírásainkról.